Några användbara kajaktips

Att lära sig paddla kajak kan delas upp i flera delmoment som kommer i ordning under utbildningen. Dessa kan benämnas introduktion, hålla balansen, grunderna, säkerhet och skicklighet. Jag ska här gå in på dessa i mer eller mindre omfattning och trycka mer på de första delarna.

Starten, introduktion

Det första man bör lära sig är att kliva i kajaken på rätt sätt, som regel kan detta ske från en brygga men även från en klippa eller sten vid en strand. Men innan detta sker måste man kontrollera att flytvästen är på och rätt fastspänd. En låg brygga är det bästa för första försöket. Sitt ner på bryggan och sätt fötterna i sittbrunnen. När man flyttar över kroppstyngden i kajaken är det av största vikt att man är helt centrerad så att jämvikt uppstår. Håll fortfarande händerna på bryggan och flytta sakta över dem till bakkanten på sittbrunnen, se ytterligare en gång till att fötterna är placerade på centrumlinjen. Sänk ner din bak under det att tyngden ligger på händerna, sänk dig sakta ner utan häftiga rörelser. Urstigning sker på samma sätt men i omvänd ordning. På en strand försöker man att använda en sten för baken och händerna på sittbrunnskanten samtidigt som benen står på var sin sida i vattnet. Sätt först i ena foten medan balansen hålls på den andra. Sedan skall baken och den andra foten sättas in i sittbrunnen samtidigt som man håller i kanten. Här är en bra sida om grunderna, för er som vill läsa mer. 

Att hålla balansen

Sedan följer att lära sig hålla balansen och detta sker med hjälp av paddeln. Om du känner att kajaken vippar, slå flatsidan av paddeln i vattnet, ta inte tag i kajaken för då är det troligt att den välter. Därpå följer balansövningar samtidigt med lätta paddeltag. Dessutom i introduktionen ingår att lära sig kajakens alla delar, detta gör man bäst i ett praktiskt moment med en kajak och en detaljerad skiss. Det kanske känns lite konstigt men många förväxlar kajak och kanot, men skillnaden mellan kajak och kanot är större än man tror.

Grunderna

1. Att hålla paddeln rätt: Framsidan är den som driver kraften, som att simma med kupade händer.

2. Paddla framåt: Måste tränas in praktiskt.

3. Styra med paddeln: Använda paddeln som ett bakre roder.

4. Att vända: Paddla inte bara på ena sidan utan för paddeln på sidan nedåt från för till akter.

5. Svänga med kajaken lutad: Är en mer effektiv vändning.

6. Förflytta sig sidledes, vicka: Sätt paddeln rakt ner i vattnet med bladet parallellt med kajaken. För paddeln sidledes. Överkroppen vänd mot sidan.

7. Paddla bakåt: Enkelt, bara omvänt som framåt.

Säkerhet och skicklighet

Här ingår både en del nödvändiga manövrar för att rätta sig om kajaken vält, tömma kajaken samt mer avancerade övningar som exempelvis eskimåsväng. Räddningen är kanske det viktigaste och att lära sig att ta det lugnt är det viktigaste. Att ta sig ur en upp-och-nervänd kajak är lätt men att göra det utan panik och att hålla greppet om paddeln måste man öva in. Om en kamrat finns nära kan denne hjälpa till med en assisterad eskimåsväng. Är man ensam blir det svårare om kapellet är på, annars går det ganska lätt att lära sig. Kom ihåg att för alla moment krävs övning och träning, ingen är fullärd i början.